• vasterasatletklubb

Lagserien


Klubben har nu anmält tre lag till serien, damlag, herrlag och veteranlag. I damlaget ska fyra lyftare ingå och i herrlaget är det sex stycken och slutligen i veteranlaget är det tre stycken lyftare som ska ingå.

En seriematch går till så att alla tävlar individuellt och gör sina sex lyft (tre i ryck och tre i stöt). Det resultat som liftaren gör sammanlagt (bästa rycket och bästa stöten) räknas ihop och multipliceras med en sinclairtpoäng som lyftaren har fått beroende på sin kroppsvikt (finns en färdig tabell för detta på denna sida )

Det går att vara färre lyftare i laget men då blir poängen sämre.

Det är fyra serietävlingar och poängen räknas ihop från alla fyra tävlingar och det är dessa poäng som sedan jämförs med andra klubbar i samma serie.

Innan tävlingen måste coach bestämma vilka som ska ingå i laget och de är dessa som sedan kommer räknas ihop.


29 visningar

C/O Bo-Göran Lundqvist, Jaktmarksgatan 7, 722 23 Västerås E-mail: vasterasatletklubb@gmail.com Tel: 070-5500085

© 2017 by Västerås Atletklubb.