Antidopingplan för Västerås Atletklubb

 

Datum 2017-12-03

 

Vi vill att:

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.

 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.

 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.


Handlingsplan

Så här gör vi för att förebygga doping i Västerås Atletklubb

Förebyggande

 • Vi utser en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.

 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.

 • Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapstest om antidoping på rf.se/vaccinera.

 • Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva och använder RF:s handledning ”Antidopingsnack”.

 • Vi delar ut foldrarna ”Tänk efter Före” och ”Dopingkontroll – dina rättigheter och skyldigheter” till våra aktiva.

 • Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra RF:s kunskapstest på rf.se/vaccinera.

 • Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen.

 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.

 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på rf.se/vaccinera.

 

 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.

 • Vi sprider antidopingbudskapet genom att beställa affischer från RF som vi sätter upp i våra lokaler.

Akut

 • Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping eller om ett dopingfall skulle inträffa.

C/O Bo-Göran Lundqvist, Jaktmarksgatan 7, 722 23 Västerås E-mail: vasterasatletklubb@gmail.com Tel: 070-5500085

© 2017 by Västerås Atletklubb.